Βιογραφικό

Η Νούσια Πλεύρη είναι ψυχοθεραπεύτρια, σύμβουλος και επόπτρια. Είναι κάτοχος του ECP (European Certificate of Psychotherapy) και COSCA (Counselling & Psychotherapy in Scotland). Είναι μέλος της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας), της EAP (European Association for Psychotherapy) και της ΕΕΑΣΘΣΨ (Ελληνική Εταιρεία Ανθρωπιστικής Συνθετικής Θεραπευτικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας). Έχει εκπαιδευτεί στη συνθετική ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική και εποπτεία στο Athens Synthesis Centre και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων στη θεραπεία μέσω τέχνης, Gestalt, βραχεία θεραπεία ζεύγους, core energetics, pathwork και συναλλακτική ανάλυση. Έχει ολοκληρώσει επίσης, βιωματικές σπουδές στη συστημική αναπαράσταση στο Ε.Ι.Σ.Α. (Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης Bert Hellinger), στην εργασιακή ψυχολογία και στο πρόγραμμα εισηγητών Satyananda Yoga. 


Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει υπηρετήσει επί 15ετία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σαν καθηγήτρια - δ/ντρια και έχει δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην ανάπτυξη γης.


Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Εποπτεία για Επαγγελματίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας