Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

- Ατομικές συνεδρίες

- Συνεδρίες Ζεύγους

- Βιωματικές Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας

- Συνεδρίες μέσω skype


Εποπτεία για Επαγγελματίες Συμβουλευτικής και Θεραπείας

- Ατομικές συνεδρίες

- Συνεδρίες μέσω skype


Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Εποπτεία για Επαγγελματίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας