Συνθετική Μέθοδος Ψυχοθεραπείας


Στη συνθετική ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους ποικιλία προσεγγίσεων και στη συνέχεια, ενθαρρύνονται μέσα από τη θεωρία, το βίωμα, την πρακτική εξάσκηση και εποπτεία, να συνάγουν στοιχεία από τις διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις ώστε να συνθέτουν, ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποπτεία σαν Διαδικασία Εμβάθυνσης


Η εποπτεία είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο σύμβουλος ή ο θεραπευτής, που είναι ο εποπτευόμενος, συνεργάζεται, μοιράζεται και αλληλεπιδρά με τον επόπτη, έχοντας σαν στόχο να οξύνει τις ικανότητές του. ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Συστημική Αναπαράσταση


Γενικά: Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μία βιωματική μέθοδος εργασίας με θέματα που προκύπτουν στα ανθρώπινα συστήματα (άνθρωπος, οικογένεια, ομάδα, εταιρεία, κ.α.). Είναι ένας τρόπος θεραπευτικής παρέμβασης που διευρύνει την επίγνωση και αυτογνωσία των συμμετεχόντων, διευκολύνει αλλαγές ...

Διαβάστε περισσότεραενουσία ... ένας χώρος:
  • Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
  • Διεργασίας και Συστημικής Αναπαράστασης
  • Εσωτερικής και Προσωπικής Ανάπτυξης