«Όπως ακριβώς ο χώρος δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα πράγματα να υπάρχουν

και όπως ακριβώς χωρίς σιωπή δεν θα μπορούσε να υπάρχει ήχος,
δεν θα υπήρχες χωρίς τη ζωτική άμορφη διάσταση που είναι η ουσία αυτού που είσαι».

                                                                                             Eckhart Tolle


Καλώςορίσατε...


Η υποκειμενική εμπειρία του πελάτη είναι η αλήθεια του και το σημείο αφετηρίας της διαδικασίας. Χωρίς να παραμελείται το παρελθόν του, δίνεται περισσότερη έμφαση στη βιωματική εμπειρία και διεργασία που συντελείται στη παρούσα στιγμή, αξιοποιώντας όλες τις «δυνάμεις». Αυτό τον βοηθάει να δομήσει και να διευρύνει την ικανότητά του για σύνδεση με το σώμα και τα συναισθήματά του, καθώς και την ικανότητά του για διαπροσωπική σύνδεση. Δηλαδή, μέσω αυτής της διαδικασίας, εξασφαλίζεται η διαρκής ανάπτυξη της φυσιολογίας, της ψυχολογίας και της ικανότητάς του για δημιουργία υγιών σχέσεων. Πιστεύουμε πως αποτελεί και αυτό, μαζί με την πνευματική ανάπτυξη και αναζήτηση νοήματος, ουσιαστική ανθρώπινη ανάγκη και δικαίωμα.ενουσία ... ένας χώρος:

  • Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
  • Διεργασίας και Συστημικής Αναπαράστασης
  • Εσωτερικής και Προσωπικής Ανάπτυξης