Βιογραφικό


Η Νούσια Πλεύρη είναι ψυχοθεραπεύτρια, σύμβουλος και επόπτρια. Είναι κάτοχος του ECP (European Certificate of Psychotherapy) και COSCA (Caunselling & Psychotherapy in Scotland). Είναι μέλος της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας), της EAP (European Association for Psychotherapy) και της ΕΕΑΣΘΣΨ (Ελληνική Εταιρεία Ανθρωπιστικής Συνθετικής Θεραπευτικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας). Έχει εκπαιδευτεί στη συνθετική ψυχοθεραπεία, στη συμβουλευτική και στην εποπτεία στο ASC (Athens Synthesis Centre). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων στη θεραπεία μέσω τέχνης, βραχεία θεραπεία ζεύγους, core energetics, pathwork, θεραπεία Gestalt, κλινική ύπνωση, συναλλακτική ανάλυση, Άνταρ Ντάρσαν και Χρισταγιακάσα Ντάρανα.

Έχει ολοκληρώσει επίσης, βιωματικές σπουδές στη συστημική αναπαράσταση στο Ε.Ι.Σ.Α. (Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης Bert Hellinger), στην εργασιακή ψυχολογία, στην τέχνη και επιστήμη του Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού και στο πρόγραμμα εισηγητών Satyananda Yoga.

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει υπηρετήσει επί 15ετία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σαν καθηγήτρια - δ/ντρια και έχει δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην ανάπτυξη γης.


ενουσία ... ένας χώρος:
  • Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
  • Διεργασίας και Συστημικής Αναπαράστασης
  • Εσωτερικής και Προσωπικής Ανάπτυξης