Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία

- Ατομικές συνεδρίες

- Συνεδρίες Ζεύγους

- Βιωματικές Ομάδες Αυτογνωσίας και Ανάπτυξης

- Εργαστήρια Συστημικής Αναπαράστασης

- Συνεδρίες μέσω skype


Εποπτεία για Επαγγελματίες Ψυχοκοινωνικής Υγείας

- Ατομικές συνεδρίες

- Συνεδρίες μέσω skypeενουσία ... ένας χώρος:
  • Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
  • Διεργασίας και Συστημικής Αναπαράστασης
  • Εσωτερικής και Προσωπικής Ανάπτυξης