Ατομική Συστημική Αναπαράσταση

Η Ατομική Συστημική Αναπαράσταση, είναι μία μέθοδος αυτογνωσίας, θεραπείας και ανάπτυξης. Είναι μία μέθοδος όπου δημιουργείται χώρος ώστε να βρεθεί η λύση από μόνη της, συχνά μάλιστα με εντελώς απρόβλεπτο τρόπο και μακριά από τον συνηθισμένο.
Ο καθοδηγητής και ο ενδιαφερόμενος βρίσκονται σε αρμονία με αυτή τη λύση και αφήνονται να καθοδηγηθούν από αυτή. Επιτρέπουν το διαχωρισμένο και αποκλεισμένο να βρει τον εαυτό του και να ενωθεί με αγάπη.
Είναι μία συστημική, πνευματική και συγχρόνως συνθετική μέθοδος.
Κατά τη διεργασία της, ο ενδιαφερόμενος εργάζεται σε πολλά συγχρόνως επίπεδα (νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό, ενεργειακό ), τα οποία αλληλεπιδρούν υπηρετώντας τη ροή και τη θεραπεία. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μία διευρυμένη συνεδρία ψυχοθεραπείας.