Η Εποπτεία σαν Διαδικασία Εμβάθυνσης

Η εποπτεία είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο εποπτευόμενος, συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με τον επόπτη, έχοντας σαν στόχο να οξύνει τις ικανότητές του. Αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης μέσω της οποίας προάγεται σε μέγιστο βαθμό το όφελος του πελάτη του.

Ο ρόλος του επόπτη είναι να ενθαρρύνει τη σύνθεση της ατομικής ανάπτυξης και των δεξιοτήτων του εποπτευόμενου. Αυτό συμβαίνει μέσα από τη διαδικασία αποτίμησης, στοχασμού και κριτικής διερεύνησης της σχέσης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ αυτού και του πελάτη του.

Η εποπτεία είναι απαραίτητη και για τον αρχάριο θεραπευτή και για τον έμπειρο, διότι όλοι «αγγιζόμαστε» από τις εγγενείς δυσκολίες και παγίδες της θεραπείας. Η αναγνώριση και η παραδοχή αυτής της αλήθειας είναι δύναμη για τον κάθε θεραπευτή με αποτέλεσμα να εμβαθύνει στη διεργασία και να εμπιστεύεται περισσότερο τον ίδιο και τον πελάτη του.