Χαρακτηριστικά συνθετικής ψυχοθεραπείας

*Προάγει την ευελιξία στον τρόπο που προσεγγίζονται τα προβλήματα των πελατών.

*Φέρνει στο επίκεντρο της διεργασίας την θεραπευτική σχέση και δίνει ιδιαίτερο βάρος και προσοχή στη δημιουργία και διατήρηση μιας στάσης αποδοχής, σεβασμού, εντιμότητας και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες.

*Έχει ολιστικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να αγγίζει τους πελάτες σε φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

*Είναι εμπειρία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η κάθε συνεδρία να είναι μοναδική με οδηγό την ενσυναισθητική σύνδεση στο τώρα μεταξύ του θεραπευτή και του πελάτη.