Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας

H ψυχοδυναμική προσέγγιση ψυχοθεραπείας είναι ο σκελετός, μπορούμε να πούμε, κάθε θεραπευτικού μοντέλου. Τα βασικά της στοιχεία περιλαμβάνονται στη θεωρία του Freud και του Βίλχελμ Ράιχ. Εδώ ανήκουν επίσης οι θεωρίες του Adler, του Jung και της Melanie Klein. Ψυχοθεραπεία στην Αθήνα.
Τα τρία βασικά σημεία της θεωρίας του Freud, είναι: α) η υπόθεση πως τα προβλήματα του πελάτη έχουν τις ρίζες τους στις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, β) η υπόθεση πως ο πελάτης μπορεί να μην έχει συνειδητή επίγνωση των αληθινών κινήτρων που βρίσκονται πίσω από τις πράξεις του και γ) η χρήση της μεταβίβασης στη θεραπευτική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό ο θεραπευτής, να κατανοήσει τις διεργασίες της ανθρώπινης ανάπτυξης, των μηχανισμών άμυνας και της μεταβίβασης. Η ουσία της ψυχοθεραπείας εδώ είναι, το πως βλέπει και πως ερμηνεύει ο πελάτης το παρελθόν του και στη συνέχεια, η αναγνώριση και αποδοχή όλων των θεμάτων που τον απασχολούν από τότε. Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας.

Πιο αναλυτικά, κατά τον Freud πολύ ουσιαστικά για τον καθένα μας είναι, η περίοδος που ήμασταν στην μήτρα, η στιγμή της γέννησής μας και τα πρώτα στάδια ανάπτυξης στη ζωή μας. Μέσα σε αυτά τα στάδια δημιουργούνται οι μηχανισμοί άμυνας. Είναι στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος προκειμένου να αμυνθεί σε συναισθήματα απειλητικά και κατακλυσμικά. Στην ουσία τον βοηθούν να διατηρήσει την αυτοεκτίμησή του. Η μεταβίβαση, ένας από τους μηχανισμούς άμυνας, είναι ουσιαστικός παράγοντας στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Στο θεραπευτικό πλαίσιο, τα τραύματα του παρελθόντος επαναλαμβάνονται ασυνείδητα ή μεταβιβάζονται στο παρόν. Έτσι καθώς βιώνονται ξανά στο παρόν, ανασύρουν και απελευθερώνουν κρυμμένα συναισθήματα, βοηθώντας την επίγνωση και θεραπεία. Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας.

Ο Βίλχελμ Ράιχ (1981), παρατήρησε ότι οι μηχανισμοί άμυνας δεν είναι αρκετοί από μόνοι τους να βοηθήσουν στην ψυχοθεραπεία, οπότε χρειάζεται να δοθεί σημασία και στον τρόπο έκφρασής των. Κάθε πελάτης σχετίζεται μ’ ένα συγκεκριμένο στερεότυπο τρόπο, ίδιο και έξω από τις συνεδρίες, ο οποίος γίνεται αντίσταση στη θεραπεία και ο οποίος τον βοηθάει να αποφεύγει τη δυσφορία. Πίσω από την αντίσταση κρύβεται μια φράση, η οποία είναι στάση ζωής και εκφράζεται λεκτικά και μη λεκτικά. Ο χαρακτήρας είναι μια δομή που δημιουργείται από τον άνθρωπο για να ανταπεξέλθει στη ματαίωση, στις απαιτήσεις και στις απαγορεύσεις των άλλων. Επειδή είναι χρόνιος μηχανισμός προστασίας, εμπεριέχει και τη στερεοτυπική στάση του σώματος, η οποία ονομάζεται θωράκιση. Ο χαρακτήρας επιτρέπει την επιβίωση, όμως εις βάρος της ανθρώπινης ζωτικότητας. Έτσι, όταν η θωράκιση δεν μπορεί πια να ελέγξει τις παρορμήσεις της ανθρώπινης ζωτικότητας, δημιουργείται το σύμπτωμα, το οποίο λειτουργεί σαν φάρος πλοήγησης στη θεραπευτική διεργασία. Είναι αυτό που οδηγεί κάποιον να κάνει ψυχοθεραπεία.

Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας

Πλεύρη Νούσια, ECP, ψυχοθεραπεύτρια
Αθήνα Ιούλιος 2022