Συστημική Ψυχοθεραπεία Αθήνα

Συστημική Ψυχοθεραπεία Αθήνα

 

Ατομική συστημική αναπαράσταση

Η ατομική συστημική αναπαράσταση, είναι μία μέθοδος αυτογνωσίας, θεραπείας και ανάπτυξης. Είναι μία μέθοδος όπου δημιουργείται χώρος ώστε να βρεθεί η λύση από μόνη της, συχνά μάλιστα με εντελώς απρόβλεπτο τρόπο και  μακριά από τον συνηθισμένο. Συστημική Ψυχοθεραπεία Αθήνα.

Είναι μία συστημική, πνευματική και συγχρόνως συνθετική μέθοδος.

Κατά τη διεργασία της, ο ενδιαφερόμενος  εργάζεται σε πολλά συγχρόνως επίπεδα (νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό, ενεργειακό ), τα οποία αλληλεπιδρούν υπηρετώντας τη ροή και τη θεραπεία. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μία διευρυμένη συνεδρία ψυχοθεραπείας.

 

Εργαστήρια συστημικής αναπαράστασης

Η συστημική αναπαράσταση είναι μία βιωματική μέθοδος εργασίας με θέματα που προκύπτουν στα ανθρώπινα συστήματα. Είναι ένας τρόπος θεραπευτικής παρέμβασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχοθεραπευτές. Διευρύνει την επίγνωση και αυτογνωσία των συμμετεχόντων, διευκολύνει αλλαγές σε οικογενειακές και επαγγελματικές σχέσεις και γενικά δημιουργεί χώρο για ανακούφιση και αλλαγή σε ένα σύστημα. Συστημική Ψυχοθεραπεία Αθήνα.

Ο Bert Hellinger, γερμανός φιλόσοφος και ψυχοθεραπευτής, ανέπτυξε  και θεμελίωσε τη μέθοδο αυτή, αξιοποιώντας στοιχεία από το πεδίο της ψυχοθεραπείας, τη θεωρία των συστημάτων και την υπαρξιακή φαινομενολογία.

Συστημική Ψυχοθεραπεία Αθήνα