Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία Αθήνα, Λευκάδα

Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία για ενήλικες

Στην ψυχοθεραπεία αναπτύσσεται μία σχέση μεταξύ του θεραπευτή και του πελάτη. Η όλη διεργασία φέρνει στο επίκεντρο τη σχέση αυτή και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία μιας στάσης αποδοχής και εμπιστοσύνης προς τον πελάτη. Έχει ολιστικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να τον αγγίζει σε φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό και ενεργειακό επίπεδο. Η κάθε συνεδρία είναι μοναδική με οδηγό την ενσυναισθητική σύνδεση μεταξύ τους στο τώρα. Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία Αθήνα.

Ατομική συστημική αναπαράσταση

Η ατομική συστημική αναπαράσταση, είναι μία μέθοδος αυτογνωσίας, θεραπείας και ανάπτυξης. Είναι μία μέθοδος όπου δημιουργείται χώρος ώστε να βρεθεί η λύση από μόνη της, συχνά μάλιστα με εντελώς απρόβλεπτο τρόπο και  μακριά από τον συνηθισμένο. Είναι μία συστημική, πνευματική και συγχρόνως συνθετική μέθοδος. Κατά τη διεργασία της, ο ενδιαφερόμενος  εργάζεται σε πολλά συγχρόνως επίπεδα (νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό, ενεργειακό ), τα οποία αλληλεπιδρούν υπηρετώντας τη ροή και τη θεραπεία. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μία διευρυμένη συνεδρία ψυχοθεραπείας. Κατάθλιψη Αθήνα, Λευκάδα.

Εργαστήρια συστημικής αναπαράστασης

Η συστημική αναπαράσταση είναι μία βιωματική μέθοδος εργασίας με θέματα που προκύπτουν στα ανθρώπινα συστήματα. Είναι ένας τρόπος θεραπευτικής παρέμβασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχοθεραπευτές. Διευρύνει την επίγνωση και αυτογνωσία των συμμετεχόντων, διευκολύνει αλλαγές σε οικογενειακές και επαγγελματικές σχέσεις και γενικά δημιουργεί χώρο για ανακούφιση και αλλαγή σε ένα σύστημα. Ο Bert Hellinger, γερμανός φιλόσοφος και ψυχοθεραπευτής, ανέπτυξε  και θεμελίωσε τη μέθοδο αυτή, αξιοποιώντας στοιχεία από το πεδίο της ψυχοθεραπείας, τη θεωρία των συστημάτων και την υπαρξιακή φαινομενολογία. Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία Λευκάδα.

Εποπτεία για επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής υγείας

Η εποπτεία είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο εποπτευόμενος, συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με τον επόπτη, έχοντας σαν στόχο να οξύνει τις ικανότητές του. Αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης μέσω της οποίας προάγεται σε μέγιστο βαθμό το όφελος του πελάτη του. Η εποπτεία είναι απαραίτητη και για τον αρχάριο θεραπευτή και για τον έμπειρο, διότι όλοι «αγγιζόμαστε» από τις εγγενείς δυσκολίες και παγίδες της θεραπείας. Η αναγνώριση και η παραδοχή αυτής της αλήθειας είναι δύναμη για τον κάθε θεραπευτή με αποτέλεσμα να εμβαθύνει στη διεργασία και να εμπιστεύεται περισσότερο τον ίδιο και τον πελάτη του. Συνεδρία και θεραπεία άγχους Αθήνα, Λευκάδα.

Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία Αθήνα, Λευκάδα

Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία Αθήνα, Λευκάδα. Υποστήριξη με συνεδρία για άγχος, κατάθλιψη κρίσεις πανικού, φοβίες, δυσκολία στον ύπνο, διατροφικές διαταραχές κ.α.

Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία Λευκάδα